STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng gạc cá nhân (Eleban Prestat) 3155062 Toyo Kagaku Co., Ltd/NHẬT BẢN Hakuzo Medical Corporation/NHẬT BẢN Dùng cầm máu trong chạy thận nhân tạo Quy tắc 1, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B