STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent thanh quản bằng Silicone Montgomery® Laryngeal Stent, (Child,Adult Small,Adult Medium, Adult Large): REF: 323010, 323020, 323025, 323030. BOSTON MEDICAL PRODUCTION, INC BOSTON MEDICAL PRODUCTION, INC Nhằm giúp đường thở thông thoáng, dùng trong điều trị hẹp khí quản Quy tắc 8, Mục B, phần II, Phụ lục 1 theo TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C