STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống soi đại tràng Theo phụ lục Theo phụ lục FUJIFILM Corporation Ống nội soi y tế dùng cho đường tiêu hóa dưới, dùng để thăm khám, chẩn đoán và điều trị nội soi cho đại tràng. Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/ TTBY TTBYT Loại B