STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent phình mạch não PEGASUS-350-15; PEGASUS-350-20; PEGASUS-350-25; PEGASUS-350-30; PEGASUS-450-15; PEGASUS-450-20; PEGASUS-450-25; PEGASUS-450-30.;PEGASUS-350-15-HPC; PEGASUS-350-20-HPC; PEGASUS-350-25-HPC; PEGASUS-350-30-HPC; PEGASUS-450-15-HPC; PEGASUS-450-20-HPC; PEGASUS-450-25-HPC; PEGASUS-450-30-HPC. / Femtos GmbH Phenox GmbH Vật liệu cấy ghép đặt trong cơ thể người, dùng trong điều trị phình mạch máu não Quy tắc 8, phần II, mục 2,TT05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D