STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao cóng đo Cuvettes Cuvettes/38876 Tcoag Deutschland GmBH DIAGNOSTICA STAGO S.A.S Là vật tư tiêu hao sử dụng cho thiết bị y tế in-vitro theo chỉ thị 98/79/CE. Cóng đo được sử dụng cùng với thuốc thử Stago và hệ thống phân tích bán tự động STart® 4 / STart® Max. Quy tắc 5, phần III, mục 1, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TTBYT TTBYT Loại A