STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 RĂNG GIẢ BẰNG NHỰA Theo phụ lục Theo phụ lục AMERICAN TOOTH INDUSTRIES Răng sau trợ lực cho nhai Quy tắc 5, mục 3 TTBYT Loại B