STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm nhận ảnh bản phẳng dùng cho Hệ thống X-quang chụp vú Theo phụ lục Theo phụ lục DRTech Corporation Dùng để thu nhận hình ảnh kỹ thuật số trong hệ thống X-quang chụp vú áp dụng trong chẩn đoán y tế. Quy tắc 10, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Tấm nhận ảnh X-quang bản phẳng kỹ thuật số Theo phụ lục Theo phụ lục DRTech Corporation Kết hợp với máy X quang, dùng để thu nhận hình ảnh X quang phục vụ thăm khám và chẩn đoán cho bệnh nhân qua hình ảnh X quang kỹ thuật số Quy tắc 10, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Tấm nhận ảnh X-quang bản phẳng kỹ thuật số Theo phụ lục Theo phụ lục DRTech Corporation Kết hợp với máy X quang, dùng để thu nhận hình ảnh X quang phục vụ thăm khám và chẩn đoán cho bệnh nhân qua hình ảnh X quang kỹ thuật số Quy tắc 10, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B