STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị lấy sỏi Theo phụ lục Theo phụ lục Boston Scientific Corporation Thiết bị lấy sỏi đường tiết niệu được sử dụng trong các quá trình can thiệp tiết niệu để gắp, thao tác, thả và loại bỏ sỏi nội soi và các ngoại vật khác khỏi đường niệu trên (niệu quản, bể thận và đài bể thận). Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B