STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng gạc cầm máu thế hệ mới Theo phụ lục Theo phụ lục LifeScience PLUS Inc., Hoa Kỳ Sử dụng trong cầm máu vết thương trong phẫu thuật Quy tắc 1, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C