STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dụng cụ tháo ghim khâu da Theo phụ lục Theo phụ lục Zener Medtec (Changzhou) Co., Ltd Sử dụng để tháo ghim đóng vết thương trên da. Quy tắc 06, Phần II, phụ lục 1 TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Bấm ghim dùng một lần cho da Theo phụ lục Theo phụ lục Zener Medtec (Changzhou) Co., Ltd Sử dụng để đóng da các vết thương, vết rạch hoặc vết rách của biểu bì, sử dụng ngoài da. Ứng dụng để khâu da trong phòng mổ và cấp cứu. Quy tắc 07, Phần II, phụ lục 1 TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B