STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sợi laser điều trị u tiền liệt tuyến/phì đại tiền liệt tuyến XCAVATOR™ Fiber, IC CeramOptec GmbH CeramOptec GmbH Dùng trong điều trị giãn tĩnh mạch, u xơ/phì đại tiền liệt tuyến Quy tắc 9, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Sợi laser điều trị u tiền liệt tuyến/phì đại tiền liệt tuyến TWISTER™ Large Fiber, IC CeramOptec GmbH CeramOptec GmbH Dùng trong điều trị giãn tĩnh mạch, u xơ/phì đại tiền liệt tuyến Quy tắc 9, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
3 Bộ sợi laser điều trị suy giãn tĩnh mạch ELVeS Radial 2ring™ Kit 6F, IC CeramOptec GmbH CeramOptec GmbH Sử dụng trong điều trị suy tĩnh mạch Quy tắc 9, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
4 Bộ sợi laser điều trị suy giãn tĩnh mạch ELVeS Radial Slim Kit/ Venflon, IC CeramOptec GmbH CeramOptec GmbH Sử dụng trong điều trị suy tĩnh mạch Quy tắc 9, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B