STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay dao điện 130307,138650,130317 Conmed Corporation Conmed Corporation Dùng cho dao điện Quy tắc 5,phần II, phụ lục I thông tư05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A