STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 que thử định tính A1008 Theo phụ lục Theo phụ lục Artron Laboratories Inc, Canada Que thử định tính Quy tắc 5 TTBYT Loại A