STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu chống ê buốt răng Nt Varnish(0.3ml); Nt Varnish(0.4ml); Nt Clear Varnish-Clean(0.4ml) Denbio Co.,Ltd/Korea Denbio Co.,Ltd/Korea Điều trị ê buốt răng Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B