STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Pa-nen định danh vi khuẩn Theo phụ lục Theo phụ lục Beckman Coulter, Inc. Pa-nen dùng để định danh vi khuẩn thực hiện trên các máy xét nghiệm định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 5 TTBYT Loại A