STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Pa-nen định danh nấm men và chất chuẩn dùng cho xét nghiệm vi sinh Theo phụ lục Theo phụ lục Beckman Coulter, Inc. Bộ hóa chất dùng để định danh nhanh nấm men hoặc các loài tương tự nấm men được phân lập từ các mẫu bệnh phẩm lâm sàng Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 5 TTBYT Loại A