STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Atopshield- ngăn ngừa và hỗ trợ viêm da Atopshield Forte; Atopshield Lozione Crab Sinergy S.R.L - Italy Crab Sinergy S.R.L - Italy Tạo màng cơ học cho da, ngăn ngừa viêm da dị ứng và viêm da tiếp xúc. Quy tắc 1 TTBYT Loại B