STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc thận Theo phụ lục Theo phụ lục CHENGDU OCI MEDICAL, DEVICES CO., Ltd, China Sử dụng một lần trong lọc máu cấp tính và chạy thận nhân tạo Quy tắc 3 TTBYT Loại C