STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị tự động đo liều, chia liều, tiêm liều phóng xạ và phụ kiện IRIS Automated Multidose Injection System Comecer S.p.A-Italy Comecer S.p.A-Italy Sử dụng để tự động đo liều Quy tắc 10 TTBYT Loại C