STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 1.Môi trường đông phôi 101 2.Môi trường đông phôi 110 3.Môi trường đông phôi 102 1.Vitrification Kit 2.Vitrification Solution Set 3.Warming Kit Reprolife Inc (Cryotech) - Nhật bản Reprolife Inc (Cryotech) - Nhật bản Dùng trong quá trình đông phôi trong hỗ trợ sinh sản Quy tắc 2 TTBYT Loại B