STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu nha khoa: cao su lấy dấu răng và vật liệu cách ly nướu Theo phụ lục Theo phụ lục Spident Co., LTD - Cao su dùng để lấy dấu răng, được sử dụng trong các cơ sở y tế như Bệnh Viện, Trung tâm y tế, phòng khám nha khoa - Vật liệu cách ly nướu dùng để cách ly mô mềm và răng được tẩy trắng, được sử dụng trong các cơ sở y tế như Bệnh Viện, Trung tâm y tế, phòng khám nha khoa Quy tắc 5, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A