STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc hấp phụ Theo phụ lục Theo phụ lục Foshan Biosun Medical Technology Co., Ltd Lọc máu thận nhân tạo Quy tắc 3, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C