STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (catheter) chụp tim, mạch vành, chụp mạch não, mạch ngoại biên các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo Corporation Được sử dụng cho quy trình chụp mạch, để đưa các chất cản quang hoặc tác nhân trị liệu tới vị trí được chọn trong hệ thống mạch. Đồng thời cũng được sử dụng để dẫn dây dẫn đường hoặc catheter tới vị trí đích. Quy tắc 6.6, mục B, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D