STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN HELICOBACTER PYLORI QUA HƠI THỞ (kèm phụ kiện và vật tư tiêu hao) Theo phụ lục Theo phụ lục Tri-Med / AUS Máy đếm chớp sáng để dò tìm vi khuẩn Helicobacter Pylori từ mẫu hơi thở Quy tắc 6 TTBYT Loại B