STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc thận Polyflux 14L Polyflux 14L Gambro Dialysatoren GmbH Gambro Dialysatoren GmbH Được sử dụng trong thẩm tách máu, trong điều trị suy thận cấp hay mạn - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 3 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Quả lọc thận Polyflux 170H Polyflux 170H Gambro Dialysatoren GmbH Gambro Dialysatoren GmbH Được sử dụng trong thẩm tách máu, trong điều trị suy thận cấp hay mạn - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 3 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Quả lọc thận Polyflux 210H Polyflux 210H Gambro Dialysatoren GmbH Gambro Dialysatoren GmbH Được sử dụng trong thẩm tách máu, trong điều trị suy thận cấp hay mạn - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 3 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C