STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi máu rỗng Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo Corporation Dùng để lấy, bảo quản và truyền các thành phần máu sau khi lấy. Quy tắc 2.3, mục A, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C