STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử đường huyết Theo phụ lục Theo phụ lục Philosys Co., Ltd. Sử dụng cho máy đo đường huyết Gmate VOICE/ SMART/ON/Origin. Dùng để kiểm soát lượng đường trong máu Quy tắc 4- Phụ lục I, phần III thông tư 39/2016/TT-BYT: Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán IN VITRO TTBYT Loại C