STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy ly tâm lắng mẫu C1801-230V Labnet Labnet Dùng để tách phân tích các tế bào. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Máy (khuấy chất lỏng trong thử nghiệm y tế) Vortex Mixer ZX3 Velp Velp Dùng để khuấy chất lỏng đựng trong cốc thí nghiệm, bình nuôi cấy, đĩa Petri, khay vi thể. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Block nhiệt khô (Máy ủ mẫu phương pháp nhiệt khô) D1302-230V Labnet Labnet Sử dụng để làm ấm và ủ các mẫu. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Máy lắc ủ nhiệt khô iTherm D150-2 Neuation Neuation Sử dụng để làm ấm và ủ các mẫu. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Tủ an toàn sinh học cấp 2, class II, A2 1386 Thermo Fisher Scientific Thermo Fisher Scientific Tủ thao tác kín và an toàn, bảo vệ người sử dụng, mẫu thao tác và môi trường trước các tác nhân lây nhiễm sinh học. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Bộ hút mẫu Micropipette Biopette A (P3960) Labnet Labnet Dùng để hút mẫu. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Tủ lạnh âm sâu MDF-MU339-PE PHC Corporation PHC Corporation Dùng để lưu trữ mẫu. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động Versa 10 Aurora Aurora Dùng để tách chiết DNA/RNA. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Tủ lạnh âm sâu 8960086V Thermo Fisher Scientific Thermo Fisher Scientific Dùng để lưu trữ mẫu. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
10 Máy hút dung dịch Vacusip Intergra Biosciences Intergra Biosciences Dùng để loại bỏ chất thải. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
11 Tủ thao tác PCR kèm phụ kiện PCR-090-HEPA TopAir TopAir Sử dụng trong quá trình thao tác và phân tích DNA và RNA Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
12 Tủ an toàn sinh học cấp 2 SC2-6E1 Esco Esco Tủ thao tác kín và an, bảo vệ người sử dụng, mẫu thao tác và môi trường trước các tác nhân lây nhiễm sinh học. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
13 Máy Real-Time PCR nguyên khối AriaMX AGILENT AGILENT Chẩn đoán bệnh, phát hiện DNA của các tác nhân gây bệnh. Định danh và mô tả chính xác những tác nhân gây bệnh theo chỉ định của chủ sở hữu. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A