STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng giảm đau cơ 3NS TEX TS CO.,LTD Hàn Quốc TS CO.,LTD Hàn Quốc Dùng chống đau cơ cho các bệnh nhân vật lý trị liệu Quy tắc 4 TTBYT Loại A