STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông áp lực dạng Nêm NuCath Theo phụ lục Theo phụ lục Advanced LifeSciences Pvt. Ltd Ống Thông áp lực dạng nêm NuCath được chỉ định cho sử dụng trong đặt ống thông tim phải cho đo áp lực tim phải và động mạch phổi. Nó có thể được sử dụng để đo áp lực trong bất cứ khoang hoặc mạch máu nào mà có thể tiến vào được từ tim phải. Quy tắc 7 TTBYT Loại D