STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi bao ngoài O-Wrap OW0419 OriGen Biomedical Inc - USA OriGen Biomedical Inc - USA Túi bao ngoài được chỉ định dùng chứa các túi cấp đông khác để bảo vệ chúng trong điều kiện đông lạnh lâu dài trong dung dịch Ni-tơ lỏng. Quy tắc 2 TTBYT Loại B