STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông bàng quang RUSCH Brillant (Silicone) Balloon Catheter RUSCH Brillant (Silicone) Balloon Catheter Teleflex Medical Sdn. Bhd. Teleflex Medical Dùng để dẫn lưu nước tiểu Quy tắc phân loại đối với Trang Thiết Bị Y Tế không phải Trang Thiết Bị Y Tế chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 5 TTBYT Loại C