STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ đa năng điện thủy lực JS-001, JS-002, JS-002S, JS-002S (A+B) , JS-003, JS-003-1,JS-004 JINSOL MEDICAL IND. JINSOL MEDICAL IND. Dùng để tạo tư thế thuật lợi trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 12, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A