STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO, hệ Rh (D) và nghiệm pháp Coombs trực tiếp ở trẻ sơ sinh DG Gel Newborn Diagnostic Grifols, S.A. Diagnostic Grifols, S.A. Thẻ DG Gel Newborn được sử dụng trong xác định các kháng nguyên của hệ ABO, hệ Rh (D) và nghiệm pháp Coombs (kỹ thuật kháng globulin) trực tiếp ở trẻ sơ sinh, sử dụng kỹ thuật gel. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 2 TTBYT Loại D