STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phổi nhân tạo kèm phin lọc động mạch Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo Cardiovascular Systems Corporation Sử dụng để trao đổi khí giữa máu và môi trường để đáp ứng nhu cầu trao đổi khí của bệnh nhân là người lớn, người trẻ trong quá trình phẫu tim phổi nhân tạo. Quy tắc 3, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Phổi nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo Cardiovascular Systems Corporation Sử dụng trong quá trình mổ tim hở yêu cầu tuần hoàn ngoài cơ thể với thời gian lên tới 6 giờ. Quy tắc 3, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B