STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO và Rh (D) DG Gel ABO/Rh Diagnostic Grifols, S.A. Diagnostic Grifols, S.A. Thẻ DG Gel ABO/Rh dùng để xác định các kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và hệ Rh (D), xác định kháng thể kháng kháng nguyên nhóm máu ABO, sử dụng kỹ thuật gel. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 2 TTBYT Loại D