STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi bảo quản đông sâu tế bào CryoStore 10-25ml (CryoStore 25 EVA Freezing Bag, 10 - 25 ml, CS25F OriGen Biomedical Inc - USA OriGen Biomedical Inc - USA Túi Cryostore được thiết kế để bảo quản đông lạnh các thành phần máu. Quy tắc 2 TTBYT Loại B