STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (Catheter) trợ giúp can thiệp Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo Corporation Ống thông trợ giúp can thiệp Heartrail II được thiết kế để dẫn các dụng cụ can thiệp và/hoặc dây dẫn, đưa các vật liệu cản quang vào mạch vành hay mạch ngoại biên. Quy tắc 6.6, mục B, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D