STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van cầm máu loại trượt USM SM (USM SM Haemostatic Valve) HVY-7CPLCRTB, HVY-7CLLCRTB Công ty cổ phần Nhà máy TTBYT USM Healthacre / Việt Nam Công ty cổ phần Nhà máy TTBYT USM Healthacre / Việt Nam Được dùng để duy trì sự cầm máu trong khi các thiết bị chẩn đoán hoặc can thiệp được đưa vào hoặc rút ra khỏi mạch máu Quy tắc 7 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D