STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dụng cụ sinh thiết Magnum Bard Peripheral Vascular., Inc Bard Peripheral Vascular., Inc Dùng để gắn kim sinh thiết magnum và lấy sinh thiết dùng cho xét nghiệm Quy tắc 7, Mục B thuộc Phần II , Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
2 Kim sinh thiết Theo phụ lục Theo phụ lục Bard Peripheral Vascular., Inc Dùng để lấy sinh thiết các bộ phận như gan, thận…dùng xét nghiệm Quy tắc 7, Mục B thuộc Phần II , Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
3 Dây đánh dấu u vú Theo phụ lục Theo phụ lục Bard Peripheral Vascular., Inc Dùng để định vị, đánh dấu vùng u vú Quy tắc 7, Mục B thuộc Phần II , Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
4 Kim dẫn đường Bard Truguide Bard Peripheral Vascular., Inc Bard Peripheral Vascular., Inc Là kim dẫn đường, được sử dụng đưa vào cơ thể bệnh nhân trước làm ống dẫn đường khi chèn kinh sinht thiết vào lấy mẫu dễ dàng hơn. Quy tắc 7, Mục B thuộc Phần II , Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
5 Phụ kiện máy sinh thiết chân không - Kim sinh thiết chân không Encor Probe SenoRX, Inc Bard Peripheral Vascular., Inc Dùng để lấy sinh thiết các bộ phận như gan, thận…dùng xét nghiệm Quy tắc 11, Mục C thuộc Phần II , Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B