STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử cài đặt bù màu trên máy phân tích tế bào dòng chảy ClearLLab Compensation Kit Beckman Coulter India Pvt. Ltd. Beckman Coulter India Pvt. Ltd. Bộ thuốc thử ClearLLab Compensation Kit được sử dụng để thiết lập cài đặt bù màu trên các máy phân tích tế bào dòng chảy Navios và Navios EX trước khi thực hiện phân tích đa màu cùng với thuốc thử ClearLLab LS và ClearLLab 10C Panels. - Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; - Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 6 TTBYT Loại B