STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (Catheter) chạy thận nhân tạo các loại, các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd/ Trung Quốc Dẫn truyền máu bệnh nhân , kèm thuốc đến máy lọc máu, chạy thận nhân tạo Phụ lục I. Phần II. Mục B. Quy tắc 7. Khoản 1 TTBYT Loại C