STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm (2oC÷ 8oC) Theo phụ lục Theo phụ lục Qingdao Haier Biomedical Co.,Ltd Dùng để bảo quản dược phẩm, sinh phẩm tại cơ sở y tế. QT2-Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B