STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bình dẫn lưu ngực Bình dẫn lưu ngực Suzhou Yaxin Medical Products Co., Ltd Suzhou Yaxin Medical Products Co., Ltd Dùng dẫn lưu dịch vết thương ở ngực Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại B
2 Bình dẫn lưu áp lực âm Bình dẫn lưu áp lực âm Suzhou Yaxin Medical Products Co., Ltd Suzhou Yaxin Medical Products Co., Ltd Dùng để dẫn lưu dịch tiết từ vết thương sau phẫu thuật Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại B
3 Túi cho ăn trọng lực 1000ml và 1200ml Túi cho ăn trọng lực 1000ml và 1200ml Suzhou Yaxin Medical Products Co., Ltd Suzhou Yaxin Medical Products Co., Ltd Mục đích cho ăn (cung cấp dinh dưỡng cho bệnh nhân) Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
4 Túi cho ăn theo máy 1000ml và 1200ml Túi cho ăn theo máy 1000ml và 1200ml Suzhou Yaxin Medical Products Co., Ltd Suzhou Yaxin Medical Products Co., Ltd Túi cho ăn tương thích máy bơm mục đích để chứa thức và bơm thức ăn vào cơ thể bệnh nhân Quy tắc 11, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại B