STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 IVD là dây curoa trên băng chuyền vận chuyển mẫu Theo phụ lục Theo phụ lục Roche Diagnostics GmbH, Đức Dây curoa trên băng chuyền vận chuyển mẫu cho máy cobas® 8000 và cobas® pro Quy tắc 5.1, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại A