STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nồng độ oxy YX302. Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd, China Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd, Dùng để đo nồng độ oxy trong máu. Sử dụng thuận tiện trong bệnh viện, phòng khám Quy tắc 9.2 Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C