STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Súng sinh thiết mô mềm sử dụng nhiều lần MagnumTM Reusable Core Biopsy Instrument C.R Bard, Inc. Bard Peripheral Vascular, Inc. Sử dụng trong việc lấy sinh thiết từ các mô như gan, thận, tuyến tiền liệt, vú, lá lách, các hạch bạch huyết và các khối u mô mềm khác nhau. Sử dụng nhiều lần Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A