STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị hỗ trợ kẹp một phần động mạch chủ trong phẫu thuật bắc cầu mạch vành Theo phụ lục Theo phụ lục Peters Surgical Enclose II dung để giữ mạch máu cố định trong suốt quá trình phẫu thuật bắc cầu mạch vành. Quy tắc 7 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại D