STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đèn phẫu thuật OL-500 Seokwang Medics Seokwang Medics Chiếu sáng bộ phận phẫu thuật bệnh nhân Qui tắc 12- Trang thiết bị y tế chủ động TTBYT Loại A
2 Giường chăm sóc bệnh nhân SKBM-2001 Samki Samki Giường cho bệnh nhân trước và sau khi điều trị Qui tắc 12- Trang thiết bị y tế chủ động TTBYT Loại A
3 Giường chăm sóc bệnh nhân KS-800 Mcony Mcony Giường cho bệnh nhân trước và sau khi điều trị Qui tắc 12- Trang thiết bị y tế chủ động TTBYT Loại A
4 Thiết bị rửa tay phẫu thuật PMS-300 Dongsan Medical Dongsan Medical Thiết bị rửa tay cho bác sĩ trước khi phẫu thuật Qui tắc 12- Trang thiết bị y tế chủ động TTBYT Loại A
5 Bàn mổ thủy lực OT-100 Seokwang Medics Seokwang Medics Bàn dùng khi điều trị, phẫu thuật bệnh nhân Qui tắc 12- Trang thiết bị y tế chủ động TTBYT Loại A
6 Bàn mổ thủy lực OT-200 Seokwang Medics Seokwang Medics Bàn dùng khi điều trị, phẫu thuật bệnh nhân Qui tắc 12- Trang thiết bị y tế chủ động TTBYT Loại A
7 Bàn mổ thủy lực OT-1000 Seokwang Medics Seokwang Medics Bàn dùng khi xét nghiệm bệnh nhân Qui tắc 12- Trang thiết bị y tế chủ động TTBYT Loại A
8 Bàn khám sản phụ khoa ET-200 Seokwang Medics Seokwang Medics Bàn dùng khi xét nghiệm bệnh nhân Qui tắc 12- Trang thiết bị y tế chủ động TTBYT Loại A
9 Đèn khám dùng trong sản phụ khoa- Led GLU-1 Saehanul Bioech Saehanul Bioech Chiếu sáng bộ phận phẫu thuật bệnh nhân Qui tắc 12- Trang thiết bị y tế chủ động TTBYT Loại A
10 Đèn đeo đầu KS-05 Saehanul Bioech Saehanul Bioech Chiếu sáng bộ phận phẫu thuật bệnh nhân Qui tắc 12- Trang thiết bị y tế chủ động TTBYT Loại A
11 Đèn phẫu thuật OL-300 Seokwang Medics Seokwang Medics Chiếu sáng bộ phận phẫu thuật bệnh nhân Qui tắc 12- Trang thiết bị y tế chủ động TTBYT Loại A