STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ lọc khí dùng trong lọc máu liên tục TS-000-08 Sangtech Lab Inc. Sangtech Lab Inc. Dùng lọc khí trong chạy thận nhân tạo Quy tắc 02 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Dây dẫn lưu dùng cho lọc máu liên tục Theo phụ lục Theo phụ lục Sangtech Lab Inc Dùng dẫn máu trong chạy thận nhân tạo Quy tắc 02 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Quả lọc huyết tương Theo phụ lục Theo phụ lục Smile Group Corporation Dùng để lọc huyết tương trong chạy thận nhân tạo Quy tắc 02 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B